5 oktober: Amsterdam / Spui25-lezing

Wat is echt en wat is dat niet in de wereld van de schrijver, van de kunstenaar? Hoe dreigt zij al scheppende haar als ‘echt’ ervaren zelf te verloochenen? Voor de SPUI25-lezing van 2023 verkent Connie Palmen het imago en de roem, de zelfhaat en zelfverwerkelijking. Memorerend aan een gedicht van Sylvia Plath, neemt Palmen in haar nieuwe bundel Voornamelijk vrouwen het weggooien van de door Plath zogenoemde ‘oude hoerenpetticoats’ als beeld voor het weggooien van een deel van haarzelf dat de dichter was gaan haten: de gehoorzame jonge vrouw die haar schrijversziel verloochent om in de smaak te vallen bij anderen.

Met Voornamelijk vrouwen schreef Connie Palmen een literaire lofzang op vrouwelijke scheppende kracht en autonomie. Het is een verzameling persoonlijke essays over elf vrouwen en één man die allemaal op een volstrekt eigengereide manier hun leven vormgeven. Palmen onderzoekt welke eigenschappen ze nodig hadden om schrijver te worden, om een publiek bestaan te leiden. Ze gaat met ze in gesprek, daagt ze uit, ontdekt verschillen en overeenkomsten met haar eigen leven.

Voornamelijk vrouwen vormt het vertrekpunt van Palmens SPUI25-lezing. In het bijzonder beschouwt zij de ‘dissolving selves’, de ‘ontbonden zelven’, zoals Sylvia Plath ze noemt in haar gedicht ‘Fever 103’ – ‘Koorts 39,4’ in de vertaling van Anneke Brassinga. Plath voelde zich bezoedeld omdat ze te veel onechtheid in haar leven had toegelaten. Palmens lezing onderzoekt die specifieke last, die van de verloochening van een als ‘echt’ ervaren zelf. En in het verlengde daarvan het imago en de roem, zelfhaat en zelfverwerkelijking, echt en onecht. Na haar lezing wordt Palmen geïnterviewd door schrijver Basje Boer. Verder verzorgt Janne Schra een muzikaal intermezzo.

Opening van het academische jaar van SPUI25. Connie Palmen treedt in de voetsporen van illustere voorgangers als Philippe Claudel, Jeanette Winterson, Teju Cole, A.S. Byattt, Karen Armstrong, Katie Rophie en A.H. Homes, die voorgaande jaren het academisch-culturele seizoen met deze lezing openden.

U kunt zich hier aanmelden.