Een kleine filosofie van de moord

Connie Palmen is, behalve een van de belangrijkste Nederlandse romanschrijvers van deze tijd, ook een uiterst begaafd essayiste. Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Socrates (1992) en Echt contact is niet de bedoeling (2000) leverden daarvan eerder het bewijs. Palmens beschouwingen maken thematisch onlosmakelijk deel uit van haar fictionele oeuvre, en kenmerken zich door dezelfde tegelijkertijd heldere en bedachtzame toon. Maar waar Palmen in haar romans de werkelijkheid onderzoekt, fungeert die werkelijkheid in haar essays vooral als uitgangspunt. In Een kleine filosofie van de moord zijn vijf essays gebundeld waarin de vraag centraal staat welk effect roem heeft op het publiek. Het boek vormt zo een tweeluik met Palmens roman Geheel de uwe. Uiteraard ontbreekt haar geruchtmakende essay over de verbanden tussen de moord op Pim Fortuyn en Geheel de uwe hier niet.

“Het ideaal behoort tot de wereld van de voorstellingen, een symbolische wereld, een fictionele wereld. Het is niet echt. Je kunt er geen verhouding mee beginnen. De verhouding die je met een ideaal hebt is een verhouding in je eigen, veilige wereld van de fantasie, een wereld waarin je zelf natuurlijk fantastisch bent en die ander ook, en waarin die liefde ook fantastisch is, hoe kan het anders in een ideale verhouding. God snurkt niet.”

Pers

‘De stukken blaken van een mij aansprekende, maar voor anderen provocatieve stelligheid. (…) Wie deze bundel onbevangen leest, zal evenwel getroffen worden door haar oprechtheid en haar heldere analyses.’
– Hans Warren, PZC

Een kleine filosofie van de moord
Eerste druk 2004, twee drukken
ISBN hardcover 9789044605099, 128 pagina’s
Uitgeverij Prometheus