De wetten

In zeven jaar tijd ontmoet de vrouwelijke ik-figuur van De wetten zeven mannen: de astroloog, de epilepticus, de filosoof, de priester, de fysicus, de kunstenaar en de psychiater. Zij begeert in de mannen vooral de wetenschap die hen in staat stelt de wereld te begrijpen en te beoordelen. Via hun verhalen portretteren de mannen tegelijkertijd de vertelster, die verward raakt door het gebrek aan eenduidigheid.

Behalve als een reeks ongewone liefdesgeschiedenissen is De wetten te lezen als een bijzondere Bildungsroman, die de heldin uiteindelijk de rust brengt van een eigen, niet te interpreteren noodlot.

De wetten verscheen in Engeland, Verenigde Staten, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje, Zweden, Denemarken, Griekenland, Turkije, Rusland, Slovenië, Kroatië, Litouwen, Polen, Roemenië, Bulgarije, Japan, Zuid-Korea, Vietnam ,Brazilië, Argentinië.

“Sommige mensen lijken de wetten van nature in zich te hebben. Ze lezen geen boeken en hebben toch een mening, een overtuiging, een idee over hoe de wereld in elkaar hoort te zitten. Ik begreep niet hoe dit mogelijk was.”

Pers

De wetten is één grote schatkamer waaruit je naar hartelust citaten kunt halen die het verdienen onthouden te worden.”
– Reinjan Mulder, NRC Handelsblad

De wetten is een ernstig boek, rijk aan ideeën, een hartstochtelijke zoektocht naar waarheid en geluk. Het is bovendien een heel scherpzinnig en humoristisch boek, laconiek van stijl, elegant van redenering. Een debuut om jaloers op te zijn.”
– Tom van Deel, Trouw

“Indrukwekkende debuutroman.”
– Katrien Gottlieb, Het Parool

De wetten is een filosofische, laconieke, zwaarwichtige, halfzachte, banale, erotische en fijnzinnige roman.”
– Carel Peeters, Vrij Nederland

“Connie Palmen kàn schrijven. Ze bewijst haar talent door op subtiele wijze ernst, groteske en emotie met elkaar te vermengen.”
– Arnold Heumakers, de Volkskrant

“Een vitaal en gedurfd begin.”
– Jaap Goedegebuure, HP/De Tijd

“De ideale roman voor critici en publiek.”
– Ton Anbeek, Lexicon van literaire werken

“Met een dergelijk debuut schep je verplichtingen.”
– Michiel Hagdorn, De Limburger

“Een nieuwe, gedreven stem”
– Jan-Hendrik Bakker, Haagse Courant

De wetten heeft karakter, en maakt meer dan nieuwsgierig naar een volgend boek, of liever: een oeuvre.”
– Ed van Eeden, Utrechts Nieuwsblad

“Een belangwekkend debuut”
– Hans Warren, PZC

“Knap gebouwde debuutroman”
– Jan Verstappen, Het Binnenhof

“Fascinerende zoektocht naar de ziel”
– Nico Keuning, Haarlems Dagblad

De wetten komt in aanmerking voor het predicaat Noodzakelijke Roman.”
– Gertjan van Schoonhoven, Nieuwsblad van het Noorden

De wetten is een rijk boek. Wie gewend is passages aan te strepen die hem bijzonder aanspreken, raakt niet uitgepend.”
– Henk van Weert, Eindhovens Dagblad

“Geestig, altijd spannend en in een uiterst soepel proza verpakt.”
Opzij

“Het lijdt geen twijfel dat Connie palmen een eigen geluid heeft en dat haar boek het stempel dagt van zowel intelligentie als speelsheid.”
– Gert Jan Zwier, Leeuwarder Courant

“Een imponerend debuut”
Humo

“Een ongemeen rijke en speelse roman, vol subtiele humor, die de lezer intellektueel en literair al het boeiende van literatuur biedt”
Het Nieuwsblad

“Een fascinerende, buitengewoon erudiete roman vol dubbele bodems. Een boek dat u onder geen enkel voorwendsel mag missen.”
– Sonja Cappaert, Feeling

“Een ouderwetse Bildungsroman , maar Palmens vrijmoedigheid maakt het boek persoonlijk en menselijk.”
– Karel Osstyn, De Standaard

“Met Connie Palmen is weer eens een auteur opgestaan die iets te zeggen heeft.”
– Dirk Zwart, Centraal Weekblad

“In de ware zin van het woord een oorspronkelijk boek.”
– Jo Heymans, Wending

“Ein Wunder – das Wunder eines gelungenen modernen Entwicklungsromans – ist, dass bei soviel Konzept, bei soviel Klugheit und Überblick, das Erzählen nicht zu kurz kommt.”
– Dorothea Dieckmann, Die Zeit

The Laws is a triumph not of meaning, but of mystery. This duality gives it a singularity that sweetens and embitters, that spices the tale with the promise of paradox and surprise. It is a bracing fictional debut.”
– Tom Adair, The Independent

The Laws is a novel of ideas. But for all the weighty issues it grapples with, it has a lightness, almost an impishness. Palmen has a fine eye for character and decription, and her writing carries an undertone of jolyy irony.”
– Patrick T. Reardon, The Chicago Tribune

“Sophisticated and intensely perceptive: a well-crafted, haunting analysis of the creative process and desire – a portrait of the artist as a young woman.”
Kirkus Reviews

“One does not expect a novel of ideas to have this kind of energy and voice. Palmen’s tale is provocative, discerining, elusive – at once a perceptive conversation about contemporary philosophie and an unnerving coming-of-age story about a woman who defines herself unconsciously in terms of men and their ideas.”
– Roz Spafford, San Fransisco Chronicle

“On adhère sans réserve au superbe parcours initiatique de l’heroïne de Connie Palmen. Les lois combinent la hardiesse d’un ton neuf, l’érotisme et une intelligence aiguë.”
– Anne Pons, L’Express

“Bravo, mademoiselle Palmen, ce premier roman est une réussite et a fait de vous une écrivain authentique et singulière.”
– Bernard Dozot, La Cité

“Ce récit qui pourrait être austère en acquiert une dimension érotique des plus plaisantes. Beaucoup d’humour imprègne ce livre quáu moins autant de sérieux alimente.”
– Jacques de Decker, Le Soir

De wetten
ISBN hardcover 9789044645774
41ste druk
Eerste druk januari 1991
Prijzen:
– European Novel of the Year
– Gouden Ezelsoor