Lucifer

In de zomer van 1981 valt de vrouw van de componist Lucas Loos op een Grieks eiland in een veertig meter diepe afgrond. De turbulente verhouding tussen de homoseksuele Lucas Loos en de flamboyante Clara Wevers vormt aanleiding tot een stroom van geruchten rondom deze ongelukkige val.

Vijfentwintig jaar na de dood van Clara gaat de schrijver op onderzoek uit. Via een aantal kleurrijke personages dat het Amsterdam van de jaren tachtig bevolkte, stuit ze op onverwachte bronnen. Was de dood van Clara Wevers al jarenlang aangekondigd in een muzikaal en journalistiek oeuvre of was haar val een verschrikkelijk ongeluk?
Lucifer is geïnspireerd op een ware gebeurtenis in het leven van de Nederlandse componist Peter Schat (1935-2003). Aan de hand van zijn oeuvre analyseert Connie Palmen een door vragen en verhalen omgeven dood. Ze doet dit door feiten en fictie subtiel te verweven en zonder de pretentie de historische werkelijkheid weer te geven.

‘”Sommige mensen kunnen in een oogopslag een hele omgeving in zich opnemen, maar dat kan ik niet. Eerst moet ik de verlegenheid en lichte weerzin tegen onverwachte ontmoetingen overwinnen om gehoor te geven aan de roep van de wereld en eropaf te koersen. Worstelend met die tegenstrijdigheid kon ik alleen de straat oversteken door mijn ogen strak gericht te houden op de man die zijn hand de lucht in stak en daarmee persoonlijk lonkte en leidde. Zo liep ik op die dag in juli naar het kleine gezelschap toe. Ik wist niet dat ik op dat moment op mijn verhaal afstevende en dat daar, op een terras in Amsterdam, de speurtocht begon die me een jaar in beslag zou nemen.”‘

Pers

“Connie Palmen laat zien hoe wij, vanuit een behoefte greep te krijgen op schijnbaar zinloze feiten, ficties in het leven roepen die soms de potentie van een mythe bezitten, zeker als ze beantwoorden aan een patroon waarin de grote oerverhalen (Lucifer, Orfeus, Faust) hun reprise beleven. Ze maakt overtuigend duidelijk hoe die transformatie werkt, door uit te gaan van een huiveringwekkend, maar ook groots en meeslepend voorval en de geruchten waartoe dat leidt. Het resultaat is een fascinerend verzinsel.”
– Jaap Goedegebuure, GPD

Lucifer is een meesterwerk.”
– Henk Krol, De Gay Krant

“Connie Palmen (heeft) een neus voor interessante, aansprekende onderwerpen. Haar vondst om het verhaal van Peter Schat en de dood van Marina, zijn gevallen engel, als onderwerp te nemen, vind ik tamelijk briljant.”
– Gerrit Komrij, Trouw

“Sommige boeken laten zich beter ervaren dan beschrijven. Lucifer van Connie Palmen is zo’n boek. Superlatieven als raadselachtig, mysterieus en sensationeel zijn slechts koude klanken waarmee geprobeerd wordt een ervaring van schoonheid en grootsheid te delen. Lucifer is wanhopig mooi. Lucifer is een geniaal boek. Het beklemt, pakt vast en laat niet meer los. … Lucifer is een tijdsdocument van monumentaal formaat.”
– Gerben van der Linde, Nederlands Dagblad

Lucifer is een fantastische, filosofische whodunit.”
Intermediair

“Weer een echte Palmen en ik heb hem, zoals altijd, verslonden.”
– Sophie Dejassein, La Vie en Rose

Lucifer is een tot de rand gevuld boek over het spanningsveld tussen fictie en werkelijkheid, over toeval en betekenis, de valstrikken van liefde en verraad, het theater van het leven en de alchelmie van de kunst.”
– Johan de Haes, VRTnieuws

“Palmen weet een spannend verhaal te vertellen, waarbij het niet gaat om de tastbare, maar om de denkbare waarheid. Als een detective en psycholoog probeert ze de vinger te leggen op roddels en gedragingen, zet ze soms vlijmscherp een personage neer en weet ze met de vele verwijzingen naar bijvoorbeeld, Theseus, Tsjaikovski, Achterberg en Orfeus de lezers handvatten te geven. Lucifer is een meeslepend, literair uitdagend boek, dat het prima zonder de werkelijkheid kan stellen.”
– Fleur Speet, Financieel Dagblad

“Palmen heeft zichzelf overtroffen: Lucifer is een rijke, meerstemmige roman, verbluffend goed geschreven, barok voor haar doen. Maar dé troef is het intrigerende verhaal, over de onvoorwaardelijke liefde van een destructieve vrouw voor een demonische, gekwelde kunstenaar, over de wurggreep van een ongelukkig, gedoemd huwelijk, over zijn ondergang. Palmen slaagt erin in Lucifer twee onverzoenlijke genres te combineren: de klassieke tragedie en de thriller. Lucifer is ook Palmens meest metaliteraire roman.
Lucifer is hardcore Palmen. Romansgewijs doet ze onderzoek naar archetypsiche, iconische personages en de met hen verbonden typerende eigenschappen.”
– Jeroen Vullings, Vrij Nederland

“Palmen schreef een bijzonder geslaagde roman. Ze is in deze roman tegelijkertijd betrokken chroniqueur en spottend criticus. Voor een schrijver levert juist deze tegenstrijdigheid altijd het gelukkige schrijven op, het schrijven dat je heen en weer laat schieten tussen liefde en haat, tussen mededogen en spot. Het gelukkige schrijven is het schrijven dat ondanks zichzelf tegen zichzelf in schrijft, en deze roman is hiervan een zeer geslaagd voorbeeld.
Ze legt de verhalen aan ons voor alsof ze de waarheid documenteert, terwijl je als lezer weet dat juist in die verhalen de mythologie in kaart wordt gebracht. Palmen is een moedig schrijfster, ze is een waarachtig schrijfster die obsessief en zonder aanziens des persoons aan haar visie werkte. Deze roman is een ontroerend requiem.”
– Kees ’t Hart, De Groene Amsterdammer

Lucifer is de beste roman die Palmen sinds haar debuut De wetten schreef.”
– Thomas van den Bergh, Elsevier

“Palmen schetst een beeld van een tijd waarin idealen en revoluties over elkaar heen rolden, van een huwelijk dat ten dode is opgeschreven, en van een manische componist, rechtlijnig, pathetisch. In hoeverre alles op historische werkelijkheid is gebaseerd doet niet zo heel veel ter zake, “de roman dwingt zijn eigen waarheid af.”
– Thomas van den Bergh, Elsevier

“Palmen creëert een bewelmend imperium van gedachtespinsels en theorieën ontsproten aan het brein van kunstenaars en publicisten, bij uitstek ‘scheppers’ van een eigen werkelijkheid. …Met demonsich genoegen zet Connie Palmen waar en een beetje waar, wetenschap en literatuur, feit en fictie naar haar hand.”
– Lies Schut, De Telegraaf

“Requiem voor een verloren liefde. Een indrukwekkende roman. Spannend en meeslepend.”
– Diana Chin-A-Fat, Algemeen Dagblad

Lucifer: een intrigerende roman over hoogmoed en verraad.
Lucifer is Palmens ontdekking van de hemel.
Een rijk en intrigerend boek. Ze heeft een monster gebaard, niet zomaar een literair monster, maar een monster dat in werkeljikheid heeft bestaan.”
– Xandra Schutte, Trouw

“Lucifer heb ik gretig van a tot z gelezen. Ik vond alles even prachtig.”
Max Pam, HP/De Tijd

“Bedriegen, verfraaien en verdichten, het zijn de wetten van de kunst die Palmen sinds haar debuut met veel succes toepast.”
– Daniëlle Serdijn, Volkskrant

“Een roman waarin Palmen haar scherpe antenne voor de rituelen van de rouw laat zien. De scènes waarin het nieuws van de dood van Loos’ vrouw zich verspreidt zijn helder en aangrijpend.”

“Een paar keer wordt in Lucifer gememoreerd dat het voor een schrijver onmogelijk is het toeval te accepteren. Precies dat is het thema van dit boek. Daarom moeten verhalen worden uitgevonden, verklaringen worden bedacht. Er moet orde komen, er moet een verhaal gemaakt worden. Dat dat verhaal de waarheid niet weergeeft is precies de bedoeling ervan. Zo zijn het juist de boze reacties die Palmens visie bevestigen.”
– Arjen Fortuin, NRC Handelsblad

Lucifer
ISBN hardcover 9789044609998
Verschenen in februari 2007